Nhân viên Telesales

Số lượng: 50 người Mô tả công việc. Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng sản phẩm của Công ty. Đặt cuộc hẹn với khách để bộ phận Kinh Doanh trực tiếp gặp khách hàng và ký kết hợp đồng. Tiếp nhận và xử lý thắc mắc của khách hàng. Hỗ trợ, hướng dẫn […]

Nhân viên Kinh doanh

Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự Số lượng: 1 người Mô tả công việc Tư vấn, đề xuất, xây dựng, triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng quản lý, đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực và tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Hoạch định […]

Trưởng phòng Marketing

Số lượng: 2 Mô tả công việc Lập kế hoạch và thực hiện công việc biên tập và sáng tạo các nội dung theo chiến lược và kế hoạch Marketing đã được phê duyệt. Chịu trách nhiệm làm nội dung website và các kênh online của công ty và dự án. Social content, video, ad […]